Mann som jobber med ĂĄ sortere avfall smiler til kamera med Franzefoss hjelm og uniform

Sorteringsguide

Sorter riktig – unngå å betale ekstra

Velg avfallstype

Usortert ordinært avfall. Avfall som ikke er egnet for materialgjenvinning.

Dette skal ikke kastes

 • Ugjennomsiktige søppelsekker
 • Batterier
 • Gips
 • Beholdere for gass
 • Farlig avfall (maling, batterier, impregnert trevirke o.l.)
 • Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)
 • Dekk
 • Matavfall
 • Flytende avfall
 • Forurensede masser
 • Isolasjon (kan være lokale variasjoner)

Blandet avfall

Usortert ordinært avfall. Avfall som ikke er egnet for materialgjenvinning.

Dette skal ikke kastes

 • Ugjennomsiktige søppelsekker
 • Batterier
 • Gips
 • Beholdere for gass
 • Farlig avfall (maling, batterier, impregnert trevirke o.l.)
 • Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)
 • Dekk
 • Matavfall
 • Flytende avfall
 • Forurensede masser
 • Isolasjon (kan være lokale variasjoner)